czwartek, 9 sierpnia 2012

EURUSD ZERO LINE & FIBONACCI 50%

Today eurusd on the H4 time interval after creating new low the price went up to 50% fibonacci last move. On the m15 time interval formed momentum candle. Next the price turned to momentum candle area (mighty zone). Open setup was when I saw zero line one the m5 time interval.

Dzisiaj eurusd na interwale H4 po utworzeniu nowego dolka zrobilo korekte do 50% fibonacci ostatniego ruchu. Na interwale m15 utworzyla sie siweca momentum. Otwarcie pozycji nastapilo na zero line na interwale m5.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz